KKM ehk krediidi kulukuse määr

Mis on krediidi kulukuse määr?

Krediidi kulukuse määr ehk KKM viitab iga-aastasele intressile, mis saadakse laenuvõtjatelt või investoritele makstud summalt. Krediidi kulukuse määr väljendatakse protsendina, mis esindab tegelikku aastast rahakulu laenuperioodi jooksul või investeeringult teenitud tulu. See hõlmab kõiki tehinguga seotud tasusid. Tänu KKM protsendile on tarbijatel võimalik võrrelda omavahel laenuandjaid, krediitkaarte ja investeerimistooteid.

Kuidas krediidi kulukuse määr toimib?

Krediidi kulukuse määr väljendatakse intressimäärana. See näitab, mitu protsenti põhisummast tuleb laenuvõtjal igal aastal maksta. Mida pikem on laenuperiood, seda suuremaks KKM muutub, kuid tegelikult ei tähenda see kliendile kallimat laenu. Krediidi kulukuse määr on ka investeeringutelt makstav aastane intressimäär, arvestamata liitintresse selle aasta sees.

Kuidas krediidi kulukuse määra arvutada?

KKM-a arvutamiseks on kehtestatud Euroopa Liidu ülene ühtne valem, mis arvestab kõiki laenu väljastamisega kaasnevad kulusid, milleks on:

 • intressid,
 • lepingutasu,
 • lepingu haldustasu,
 • laenu väljastustasu,
 • muud vältimatud kulud.

Krediidi kulukuse määra valem ei arvesta erinevate kaasnevate kuludega, milleks võivad olla võla sissenõudmise tasu või meeldetuletuskirja tasu.

Riigi Teatajas on olemas tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord, milles on kättesaadav täpne võrrand krediidi kulukuse määra arvutamiseks. Seadus sätestab, et krediidi kulukuse määr peab olema kirja pandud iga laenupakkumise juurde.

Krediidi kulukuse määr ja laenupakkumiste võrdlemine

Kõige parima laenupakkumise leidmiseks ei piisa vaid intresside võrdlemisest. Üheks otsustavaks teguriks, mis aitab konkreetse laenu kasuks otsustada ongi krediidi kulukuse määr.

Kui võtta laenupakkumiste võrdlemisel aluseks krediidi kulukuse määr, on väga oluline, et taotlused oleksid tehtud täpselt samadel tingimustel. Laenusumma, periood ja tagasimaksete kuupäev peaksid olema kindlasti kõikides taotlustes täpselt ühesugused. Parimal juhul võiksid ka kõik taotlused erinevate krediidiandjate juurde olla tehtud samal päeval. Vastasel korral võib tekkida segane situatsioon, kus näiliselt madalaim krediidi kulukuse määr ei olegi tegelikkuses kõige soodsam laenupakkumine. Lisaks krediidi kulukuse määra jälgimisele tuleb alati ka võrrelda tagasimaksete kogusummasid.

Miks on krediidi kulukuse määra välja toomine kohustuslik?

Põhjus on lihtne ja loogiline: laenupakkumise juures krediidi kulukuse määra näitamine kaitseb kliente ebasoodsa laenukohustuse võtmise eest ning aitab laenupakkumisi lihtsamini võrrelda. Krediidi kulukuse määra välja toomine on Eestis kohustuslik ja reguleeritud vastavalt tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise korrale.

Soovitatav on mitte laenata krediidiandjatelt, kes seadusest hoolimata krediidi kulukuse määra oma pakkumise juures välja ei too.

Kui täpne on krediidi kulukuse määr?

Reaalsuses ei pruugi olla KKM 100% täpne. Kasutusel on küll üle-Euroopaline krediidi kulukuse määra arvutamise valem, kuid sellegipoolest võivad tekkida tõlgendamisega seotud erinevused.

Ebatäpsused võivad tuleneda järgnevatest asjaoludest:

 • Laenuperioodi sisend
  Perioodi sisendina on võimalus kasutada 365 päeva, 12 kuud või 52 nädalat;
 • Tagasimakse graafiku tüüp
  Valikus on võrdsete osamaksetega kui ka annuiteetgraafikuga tagasi maksmise võimalused;
 • Laenamise ja tagasimaksete kuupäev
  Näiteks kuu keskel laenu võttes ja hakates tagasi maksma kohe järgmise kuu alguses on KKM väiksem;
 • Lepingutasu arvestusmeetod
  Lepingutasu võib laenusummast kohe kinni pidada, juurde liita või kuumaksete vahele ühtlaselt laiali jaotada.

Miks tuleb jälgida krediidi kulukuse määra?

KKM teadmine aitab teha teadlikumaid krediidiotsuseid. See annab hea ülevaate sellest, kui palju raha laenamise eest tuleb maksta. Siiski tuleb arvesse võtta ka muid tegureid nagu näiteks tagasimaksete kogusumma. Kindlasti tuleks vältida krediidiandjaid, kes oma pakkumises krediidi kulukuse määra välja ei too, sest seaduse järgi on neil see kohustus.